Bijles volgen

Bijles volgen

Het lager en middelbaar onderwijs is een belangrijke stap in het leven van uw kind. De schoolloopbaan verloopt vaak met vallen en opstaan. Soms heb je als ouder te weinig tijd of niet de nodige kennis om je kind bij te staan bij dit leren. En net daarom zijn wij er om jullie te helpen.

Focus

 • Het enthousiast maken van kinderen voor het studeren/leren door verbale beloning in plaats van sancties

 • Het belang van studeren aangeven door abstract en concreet te werken en te linken naar de realiteit

 • Technieken en hulpmiddelen aanbrengen voor het memoriseren

 • Het organiseren en opvolgen van de taken

Na overleg en bespreking van de specifieke behoeften van het kind op vlak van bijles, wordt er gekozen om een bepaald vak bij te schaven, huiswerkbegeleiding of leren leren. Het spreekt voor zich dat wij ons tempo aanpassen aan de mogelijkheden van uw kind. Voor taal, lezen en spelling wordt gebruik gemaakt van ‘de alfabetcode’.

Kostprijs incl. BTW:

 • Intake gesprek          € 50
 • Bijles kind/jongere    € 30  

Welke lessen?

Bijles kan aangevraagd worden voor:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Leren leren
 • Bijles Rekenen
 • Bijles Taal
 • Schrijven
 • Lezen

De Alfabetcode

Voor de bijlessen Taal – Lezen & Spelling maken we gebruik van de zogenaamde “alfabetcode”.