Ons Team

De Talentenzolder

Eve Dewaele & Iemke Hackx

In onze loopbaan in het onderwijs hebben we met heel veel verschillende kinderen gewerkt. Veel kinderen en jongeren zitten gelukkig lekker in hun vel en rollen daarom goed door hun schoolperiode heen. Maar er zijn ook genoeg kinderen en jongeren die door allerlei oorzaken het niet zo gemakkelijk hebben in deze periode. Soms gaat het om echte leerproblemen, maar nog vaker zijn het mentale blokkades die het leren en de ontwikkeling belemmeren. Zodra deze blokkades opgeheven zijn kan het kind / de jongere zich ook weer richten op het leren en tot bloei komen.

Eve Dewaele

Kinder- en jongerentherapeut

 

Ik gaf in 2013 reeds 10 jaar les in het buitengewoon onderwijs en ik had het gevoel dat ik met mijn reeds opgedane kennis meer kon doen, dat ik meer kinderen en jongeren kon helpen. Ik wilde op een andere manier met kinderen werken. Ik zag heel goed wat kinderen nodig hadden, maar kon dat binnen een klasgroep onvoldoende in de praktijk brengen. Er is te weinig tijd om echt individueel met de kinderen te werken. In gesprekken met kinderen en hun ouders merkte ik dat ik iets kon betekenen voor zowel het kind als de ouders. Ik voel kinderen goed aan en kan met behulp van mijn creativiteit de gevoeligheden van kinderen goed in kaart brengen en er vervolgens mee aan de slag gaan.

Mijn loopbaan

2004: Diploma Kleuteronderwijs
2005: Diploma Buitengewoon Onderwijs
2005 – 2019: Leerkracht ASV in het Buitenwoon Lager en Buitengewoon Onderwijs
2014: Diploma Kindercoach
2014: Diploma Speltherapie
2015: Opleiding Masterclass Mindfulness@school
2017: Diploma kinder- en jeugd psychotherapie (AIHP)
2018: Getuigschrift relaxatietherapie
2018: Certificaat Rots- en Watertrainer

Iemke Hackx

Kinder- en jongerentherapeut

 

Sinds 2018 ben ik werkzaam in revalidatiecentra, waar ik kinderen begeleid met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele problemen, sociale moeilijkheden, leerproblemen… Belangrijk voor mij: luisteren naar de noden en behoeftes van de kinderen zelf. Kinderen beschikken namelijk over heel wat (verborgen) talenten om zelf aan de slag te kunnen gaan met hun barrières. Hierin neem ik graag een zorgzame en begeleidende rol op. Het stimuleren van het welbevinden en de dagelijkse leef- en belevingswereld van zowel de kinderen als hun gezin staan hierbij centraal. In 2018 stapte ik tevens in het ondersteuningsnetwerk Zuid. Binnen deze job bied ik zowel ondersteuning voor leraren als leerlingen.

Mijn loopbaan

2015: Diploma leerkracht lager onderwijs
2018: Bachelor in de Toegepaste Psychologie:
          Afstudeerrichting school- en pedagogische psychologie.

Diepgaande gesprekken

We gebruiken onze energie en creativiteit om uw kind te helpen zodat het zich weer beter gaat voelen.
Samen ontdekken we wat er aan de hand is en samen zoeken we hoe we dat het beste kunnen aanpakken.